Subsidie Europees Sociaal Fonds

Subsidie Europees Sociaal Fonds

HWW zorg biedt in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in de regio BBL-trajecten richting de zorg. Door de invulling van een BBL-traject is het opleiden van een medewerker breder dan een normale opleiding of cursus, omdat hij/zij meteen praktijkervaring opdoet. Sinds 2011 krijgen we voor de leerlingen in de zorg een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds. Met de subsidiebijdrage kunnen we meer mensen opleiden en zo de arbeidsmarktpositie van onze medewekers verbeteren.


Kijk voor meer informatie over het Europees Sociaal Fonds op http://www.agentschapszw.nl/home