Zzp-er :Verzorgende wijkzorg niveau 3

Over de organisatie

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij de cliënten in de buurt. Een team dat bekend is met de cliënt en de omgeving, biedt zorg op maat. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. We verlenen zorg voor Hagenaren, door Hagenaren. Dichtbij en vertrouwd. Vandaar ons motto: HWW zorg. Echt Haags.

De functie

Je kernactiviteiten bestaan uit het verrichten van verzorgende en verpleegkundige taken conform de standaarden van HWW zorg. Je plant op efficiënte en effectieve wijze je werkzaamheden, je geeft planmatig begeleiding in de vorm van revalidatie, reactivering en psychosociale begeleiding. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de klant. Je signaleert gedragsveranderingen bij de klant en bespreekt deze met de klant. Je hebt een consultfunctie voor collega’s met een lager deskundigheidsniveau. Je voert overleg met collega’s. Je informeert de klant over de werkwijze van HWW zorg en je geeft voorlichting over gezondheid, gezond gedrag, ziekte en handicap evenals over de sociale kaart. Tevens ben je verantwoordelijk voor een volledige en up-to-date klantdossiervorming, door het aanleggen van een klantdossier, het bijhouden van een logboek en het opstellen van een zorgplan in samenspraak met de klant.
Je werkt volgens routines en standaardhandelingen, gecombineerd met het aanpassen van zaken op een nieuwe situatie.

Omdat HWW zorg de best mogelijke zorg wil leveren willen wij dat al onze verzorgenden en verpleegkundigen staan ingeschreven bij het landelijke Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit Kwaliteitsregister is een online registratiesysteem waarin je vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Jaarlijkse kosten hiervoor worden vergoed door HWW zorg. In dat kader bieden wij geaccrediteerde scholing aan.

Functie-eisen

  • Minimaal een diploma verzorgende kwalificatieniveau 3 met uitstroomvariant IG of MDGO vp of inservice opleiding ziekenverzorgende aangevuld met wijkapplicatie;
  • Kennis en ervaring in de extramurale zorg is een pré;
  • Kennis met verantwoordelijkheden en bekwaamheden van andere functies binnen de zorg is een pré;
  • Je bent zelfstandig, organisatorisch sterk, probleemoplossend, enthousiast en flexibel;
  • Je kunt omgaan met weerstand en weet dit om te buigen en kan goed met anderen samenwerken;
  • Een goed ontwikkeld gevoel voor hygiëne;
  • Nauwkeurigheid, integriteit en betrouwbaar.
  • Je staat ingeschreven bij het Landelijke Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden of bent bereid je hiervoor in te schrijven.

Verklaring omtrent Gedrag
Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen dienen ZZP-ers een verklaring omtrent gedrag (maximaal 3 maanden oud) te overleggen of bereid te zijn deze aan te vragen.

Wij bieden

Je maakt deel uit van een jonge, eigentijdse onderneming die volop in beweging is en dus kansen biedt om je eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen.

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Flexwerk, T: 070-3021900. Of solliciteer direct via de Button.
Als onderdeel van de selectieprocedure zullen er, in overleg, referenties worden ingewonnen

Deel dit op: