Stage

HomeOver onsStage

Stage bij HWW zorg

Praktijkervaring is belangrijk

Elke student van vmbo, mbo, hbo of universiteit loopt stage in de praktijk. Dit is essentieel om het vak te leren of te leren kennen, zeker in de zorg, waar je mét en vóór mensen werkt. HWW zorg biedt studenten van verschillende opleidingsniveaus elk jaar een aantal plaatsen binnen onze organisatie. Naast het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het bieden van stageplaatsen ook voor HWW zorg diverse voordelen. Stagiaires zijn mogelijke toekomstige medewerkers of vakantiekrachten en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied en hebben bovendien een frisse blik op de organisatie.
Hierin schuilt ook de kracht van het stagebeleid van HWW zorg: via begeleiding wordt geïnvesteerd in een stagiair, maar wordt ze tevens een kijkje gegund in de keuken van HWW zorg.

Algemene uitgangspunten van een stage bij HWW zorg

Om een stage voor zowel HWW zorg als de student goed te laten verlopen, hebben wij een aantal uitgangspunten op een rij gezet. Deze uitgangspunten waarborgen de kwaliteit van ons stagebeleid. Hieronder vind je een opsomming van deze uitgangspunten:

  • De stage is een middel om onderwijsdoelstellingen te bereiken
  • De stage vindt altijd plaats buiten de onderwijsinstelling
  • Het participeren in de organisatie staat in eerste instantie ten dienste van de ontwikkeling van de stagiair
  • De onderwijsinstelling en de organisatie dragen beide de verantwoordelijkheid voor de stage en geven beide richting aan het leerproces
  • De onderwijsinstelling is op grond van de wet verantwoordelijk voor het onderwijs en dus ook voor de stage
  • De stagiair moet tijdens de stage begeleid worden om de doelen en de opdrachten van de stage te behalen
  • De stagiair is altijd boventallig