Concerncontroller; Tijdelijk voor 6-9 maanden

HomeConcerncontroller; Tijdelijk voor 6-9 maanden

Soort: Centraal Kantoor

Locatie: ,

Aantal uur: 36

Salarisschaal:

Vacature Concerncontroller (36 uur); Den Haag; Tijdelijk voor 6 tot 9 maanden

HWW zorg is op zoek naar een concerncontroller die het strategisch en tactisch financieel en administratief beleid van de organisatie kan ontwikkelen en kan adviseren met betrekking tot financieel economische resultaten en risico’s.
Interimmers worden ook van harte uitgenodigd om op de functie te solliciteren

Wat ga je doen:
De concern control taken zijn op dit moment niet belegd in een aparte functie. De huidige manager F&C en (3) business controllers pakken deze taken zo veel mogelijk op.
Gelet echter op het grote aantal werkzaamheden en belangrijke thema’s is ondersteuning op de doorontwikkeling van concern control nodig om zaken te kunnen versnellen. 
Voor verdere verdieping in thema’s, onderwerpen en analyse is op dit moment bij bovengenoemde functionarissen nog onvoldoende tijd beschikbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat HWW de besturingsfilosofie van Integraal Management heeft ingevoerd en de organisatie-inrichting op met name het Facilitaire Bedrijf heeft aangepast naar een meer decentrale structuur.

Taken/projecten voor de doorontwikkeling van Concern Control zijn:

 1. Opzetten/door ontwikkelen van een maandelijkse en kwartaal rapportage met (trend) analyse voor de RVB voor het concern en input voor de review gesprekken
 2. Opstellen van een plan van aanpak opzetten van  man info en kpi’s  en  projectleider hiervoor zijn voor de implementatie.
 3. Opzetten/door ontwikkelen van een rolling-forecast systeem voor resultaten en liquiditeit
 4. Door ontwikkelen van de meerjaren projecties
 5. Ondersteuning bij het opzetten van strategisch risico management
 6. Verfijnen van de kostenallocatie naar de verschillende Divisies en de Ondersteunende Diensten
 7. Opzetten van een model voor kostprijs berekeningen van de verschillende activiteiten

Functie-eisen:
 • Ervaring als concerncontroller ai
 • Kennis van accountancy en controlling op academisch niveau en meerjarige ervaring zijn vereist evenals ervaring in het werken met automatiseringspakketten. Daarnaast is kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) de organisatie, besturing, wet- en regelgeving en financiering in de gezondheidszorg vereist voor de strategische en tactische beleidsvorming;
 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden naar eigen inzicht binnen wettelijke kaders en het strategisch organisatiebeleid. Bedrijfseconomische vraagstukken worden geanalyseerd en hierbij worden adviezen met betrekking tot strategisch en tactische beleidsvoering uitgebracht
 • Sociale vaardigheden zoals tact, corrigeren, het kunnen overwinnen van weerstanden, conflicthantering en het overbruggen van belangentegenstellingen zijn vereist bij de beleidsadviserende gesprekken met management, Raad van Bestuur en externe partijen, het bewaken van regels ten aanzien van financieel-economische afspraken en het voeren van onderhandelingen met zorgverzekeraars;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij de diverse besprekingen in- en extern en het toelichten van het extern budget- en financieringssysteem aan het management en de Raad van Bestuur. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van managementrapportages en beleidsnotities. Uitdrukkingsvaardigheid op een andere wijze is vereist bij het gebruikmaken van stroomschema's en grafieken;
 • Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verwerken van teksten waarbij gezien de hoeveelheid enige snelheid vereist is;
 • Oplettendheid is vereist voor het signaleren van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van financieel beleid, bij het analyseren van financiële gegevens, Onvoldoende oplettendheid heeft ernstige financiële consequenties voor de organisatie;
 • Eisen worden gesteld aan volharding bij het analyseren van een veelheid aan gegevens en bij het doorvoeren van organisatiebrede financiële beleidswijzigingen. Systematisch werken is vereist bij het uitvoeren en in kaart brengen van bedrijfseconomische analyses. Integriteit is vereist bij het hebben van kennis van de financiële positie en daaruit voortvloeiende toekomststrategie van de organisatie. 
De organisatie
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan (met name) ouderen in Den Haag, met als doel de cliënt een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, ondanks (ouderdomsgerelateerde) beperkingen. HWW zorg bestaat uit de twee bedrijfsonderdelen Woonzorg (inclusief de behandeldienst) en Wijkzorg. HWW zorg heeft 7 zorglocaties, 33 wijkteams en enkele specialistische teams in Den Haag. Bij HWW zorg werken ruim 1600 mensen. Zij zetten zich iedere dag in om mensen een aangename oude dag te bieden en doen dat vanuit de modernste inzichten rondom zorg en welzijn bij ouderen. Wij hebben onze wortels in de multiculturele Haagse samenleving en spelen hier op in met ons aanbod. Onze kernwaarden zijn warm, betrokken en menselijk.

Wij bieden: 
Je maakt deel uit van een jonge, eigentijdse onderneming die volop in beweging is en dus kansen biedt om je eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Verder bieden wij een pakket van interessante arbeidsvoorwaarden met bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid om mee te doen aan het keuzemodel waarbij je tegen fiscaal gunstige voorwaarden een fiets, computer of tablet kunt aanschaffen.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Werving en Selectie, T: 070-3795102. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jan Meenderink, T: 0622926213. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website www.werkenbijhwwzorg.nl
Solliciteer