Specialist Ouderengeneeskunde

HomeSpecialist Ouderengeneeskunde

Soort: Centraal Kantoor

Locatie: Doorniksestraat 150, 2587 AZ Den Haag

Aantal uur: 30

Salarisschaal:

Vacature specialist ouderengeneeskunde; Den Haag; Verpleeghuis De Eshoeve

SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE GEZOCHT

Onze vakgroep van 11 specialisten ouderengeneeskunde met in elk verpleeghuis tenminste 2 SO’s, is op zoek naar een enthousiaste collega.

De vakgroep SO is voltallig en kent een veilige en collegiale sfeer met wekelijks een vakgroep overleg en een maandelijks geaccrediteerd FTO. De vakgroep is onlangs gevisiteerd door Verenso en heeft daar een uitdagend jaarplan voor opgesteld.

Taakomschrijving:
Binnen de organisatorische kaders werk je als specialist ouderengeneeskunde zelfstandig, raadpleeg je, verwijs je door en heb je een eigen verantwoordelijkheid voor de professionaliteit van de functie. Je bent gebonden aan wettelijke bepalingen alsmede aan richtlijnen en voorschriften zoals ze door de organisatie zijn bepaald. Je geeft adviezen aan de huisartsen van de bewoners en in het kader van substitutie- en transmurale projecten. Je doet medische onderzoeken, stelt diagnoses, behandelt en begeleidt cliënten met een complexe, samengestelde zorgvraag, je bent gericht op het behouden/herstel van het menselijk functioneren en geeft mede vorm aan het instellingsbeleid. Je verleent medisch-specialistische zorg aan bewoners. Je verricht onderzoeken, stelt diagnoses, stelt behandelplannen op, schrijft medicijnen voor en vraagt onderzoeken aan.

Je onderhoudt contacten met de bewoners en hun mantelzorgers, specialisten, hulpverleners en instanties en multidisciplinaire contacten op medisch gebied van psychogeriatrische en sociale aangelegenheden. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van verpleeghuiszorg, zowel intra- als extramuraal en op het gebied van kleinschalige zorg. Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team en bent eindverantwoordelijk voor het multidisciplinaire zorgplan. Je participeert in de opleiding van verpleeghuisartsen en huisartsen. Je neemt deel aan diverse projecten. Je geeft leiding aan doktersassistenten en functionele aanwijzingen aan medewerkers van andere disciplines.
De bereikbaarheidsdienst in de avond, nacht en weekenden wordt gedeeld met de overige 11 collega artsen.

Functie-eisen:
  • Je staat geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde aangevuld met de bekwaamheidsverklaring conform de wet B.I.G;
  • Je hebt visie op de ontwikkelingen in de ouderen- en chronische zorg;
  • Je bent zelfstandig, contactueel, communicatief en sociaalvaardig;
  • Verantwoordelijkheid ten aanzien van eigen medisch handelen;
  • Geduld en doorzettingsvermogen;
  • Nauwkeurigheid, integriteit en betrouwbaarheid;
  • Representativiteit is vereist bij het uitdragen van een voorbeeldfunctie en voor het vervullen van interne en externe verplichtingen;
  • Enige jaren relevante werkervaring.
Organisatie:
HWW zorg heeft in Den Haag 6 verpleeghuizen en 5 woonzorgcentra en een grote thuiszorgorganisatie. HWW zorg heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de eerstelijn. Twee van onze SO’s werken volledig in de eerstelijn met onze eigen paramedici, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen t.b.v. huisartsengroepen. Wij leiden op verschillende locaties huisartsen en SO’s op. Ook zijn er 2 verpleegkundig specialisten die de artsen ondersteunen en heeft elk verpleeghuis een doktersassistente. We werken met het ECD van Nedap en EVS van Medimo.
Wij bieden de nieuwe collega nadrukkelijk de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in een kaderopleiding.
Uitgebreide informatie over HWW zorg is te vinden op www.hwwzorg.nl 

Wij bieden:
De inschaling is in overleg, afhankelijk van behaalde resultaten, werkzaamheden en de gestelde doelen (FWG 70 of 75 conform de CAO VVT). Verder bieden wij u een pakket van interessante arbeidsvoorwaarden met bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid om mee te doen aan het keuzemodel waarbij u tegen fiscaal gunstige voorwaarden een fiets, computer of tablet kunt aanschaffen.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marlies van Weeren, Adviseur Werving en Selectie, T: 070-3795102. Of solliciteer direct via het sollicitatieformulier op www.werkenbijhwwzorg.nl
Solliciteer