Gespreksleider Alzheimer Cafe Scheveningen

HomeVacaturesVrijwilligerswerkGespreksleider Alzheimer Cafe Scheveningen

Locatie: De Eshoeve

GESPREKSLEIDER GEZOCHT!
voor het Alzheimer Café Scheveningen

Wat is een Alzheimer Café?
Een Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie, als patiënt, mantelzorger of belangstellende. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of gastspreker, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. In Nederland zijn meer dan tweehonderd Alzheimer Cafés.

De Vacature
Voor het Alzheimer Café Scheveningen zoeken wij een gespreksleider die op basis van een thema de avonden voorbereid  en samen met een gastspreker  de bijeenkomsten leidt.
De gespreksleider hoeft geen deskundige te zijn op het gebied van dementie maar heeft praktische ervaring in de omgang, gespreksvoering, begeleiding, behandeling of zorg voor mensen met dementie en hun familie. Hij of zij speelt  een cruciale rol bij het verloop van dit café; heeft het in zich om als goede presentator te zorgen voor een ontspannen sfeer.

Het Alzheimer Café Scheveningen vindt elke 1e woensdag van de maand plaats in het Couvéehuis, Frankenslag 139.

Wat wij vragen
Van de gespreksleider worden de volgende kwaliteiten gevraagd:

 • Enige kennis van de verschillende vormen van dementie en de omgang hiermee
 • Enige ervaring met de problematiek van de mantelzorgers
 • Ervaring met het voeren van groepsgesprekken; goed kunnen formuleren
 • Bescheiden doch krachtig kunnen sturen
 • Op een ontspannen manier kunnen presenteren; goed kunnen inspelen op signalen uit het publiek
 • Een avond per maand beschikbaar zijn en tijd hebben om de avonden voor te bereiden
 • Bijwonen van de vergadering van de werkgroep, maximaal eens per maand
 • Een persoonlijke en vertrouwenwekkende uitstraling
 • Draagt de filosofie uit ‘het is goed om zorgvuldig en zo snel mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is; de diagnose moet duidelijk en zo snel mogelijk aan de patient en de familie worden verteld en toegelicht, maar altijd met respect voor het verwerkingsproces waarvan ontkenning een onderdeel kan zijn’
 • Volgt training en scholing bij Alzheimer Nederland

Wij bieden

 • Een boeiende en uitdagende functie
 • Verschillende activiteiten en voordelen (waaronder een vrijwilligersfeest, verjaardagsattentie, kerstreceptie, kerstattentie en de vrijwilligerspas)
 • Begeleiding door de verantwoordelijk medewerker
 • Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering
 • Een WA- en ongevallenverzekering op het tijdstip van het vrijwilligerswerk
 • Inspraak via de vrijwilligersraad
 • Desgewenst een getuigschrift na beëindiging van de overeenkomst.

Meer info
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact voor meer informatie en ter kennismaking contact opnemen met Janneke Ariaans via tel: 070 416 20 20 of per e-mail janneke.ariaans@welzijnscheveningen.nl.