Lid Cliëntenraad Wijkzorg

HomeVacaturesVrijwilligerswerkLid Cliëntenraad Wijkzorg

Locatie: Cliëntenraad

De Cliëntenraad Wijkzorg adviseert de Divisiemanager Wijkzorg van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) over beleidsonderwerpen die betrekking hebben op cliënten die thuis zorg krijgen. Deze zorg betreft het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de persoonlijke verzorging en de verpleging thuis.

Functieomschrijving
De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden die zich twee dagdelen per maand in willen zetten. Het is een voorwaarde dat u een relatie heeft met een cliënt van HWW zorg.

Wij vragen:

  • Kan zich verplaatsen in het belang van de cliënt;
  • Kan cliëntenbelang en instellingsbelang(en) van elkaar onderscheiden;
  • Bij voorkeur ervaring in / betrokkenheid bij Wijkzorg;
  • Kan goed samenwerken in een team;
  • Kan luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
  • Beschikt over motivatie, doorzettingsvermogen en geduld;
  • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Heeft belangstelling voor beleid;
  • Kan beleidsnotities lezen en een mening vormen vanuit cliëntenperspectief.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u kijken op www.werkenbijhwwzorg.nl of contact opnemen met de ambtelijk secretaris Centrale CR, Annemarie Klootwijk – Pronk, E: a.klootwijk@hwwzorg.nl

Of stuur een kort cv en motivatie per brief of e-mail sturen naar:
HWW zorg, Cliëntenraad Wijkzorg, t.a.v. Annemarie Klootwijk – Pronk.
Postbus 93042
2509 AA Den Haag

e-mail: m.vanhoeken@hwwzorg.nl