Disclaimer

Home › Disclaimer

Hoewel HWW zorg aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.
HWW zorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

De sites waarnaar de site van HWW zorg linkt worden regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van de informatie. Toch kan HWW zorg voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. HWW zorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

E-maildisclaimer 
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website.
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures, pers- en nieuwsberichten of anderszins toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten HWW zorg ter beschikking gesteld.