Opleidingsplekken

HomeVacaturesOpleidingsplekken

Opleiding & doorgroeien

HWW zorg biedt verschillende opleidings- en doorgroeimogelijkheden aan. In overleg met de leidinggevende kun je als medewerker van HWW zorg starten met een opleiding die bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, ambitie en vakbekwaamheid.

Indien je een opleiding wil volgen die afwijkt van het centrale aanbod van HWW zorg, kun je dit natuurlijk kenbaar maken bij je leidinggevende. De leidinggevende zal vervolgens beoordelen in hoeverre deze opleiding bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling, wat de leerbehoefte is, wat de ontwikkelingen zijn binnen de afdeling (en de organisatie) en wat de benodigde competenties zijn waaraan je moet voldoen.

Welke opleidingen?

Een groot deel van de beroepsopleidingen binnen HWW zorg bestaat uit leer- en werktrajecten. Deze trajecten worden aangeboden in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in de regio. Hierbij gaat het om opleidingen tot verzorgende IG, Verpleegkundige niveau 4 en HBO Verpleegkundige. Door de invulling van een leer- en werktraject is het opleiden van een medewerker breder dan een normale opleiding of cursus, omdat hij/zij meteen praktijkervaring opdoet. De medewerker gaat één dag in de week naar school en de overige dagen doet hij/zij ervaring op in de praktijk. De medewerker wordt tijdens een leer- en werktraject altijd begeleid door een werkbegeleider.

HWW zorg wil medewerkers die een initiële beroepsopleiding bij HWW zorg volgen in aanraking laten komen met de wijk- en woonzorg. De medewerkers worden op deze wijze breed opgeleid, kunnen inspelen op verschillende zorgsituaties bij verschillende doelgroepen, worden uitgedaagd en kunnen bekwaamheden verder ontwikkelen en inzetten.

Waarom en voor wie?

Waarom opleiden?
Het aanbieden van opleidings- en doorgroeimogelijkheden aan medewerkers van HWW zorg draagt bij aan het succes van HWW zorg . Door te zorgen voor gekwalificeerde medewerkers die kunnen functioneren op het niveau dat zij wensen en aankunnen, stimuleren wij als werkgever de werkdroom van elke medewerker. Opleiden is hét instrument om medewerkers te helpen hun ambities te verwezenlijken.

Wie worden er opgeleid?
Onze medewerkers krijgen de ruimte om de eigen vakbekwaamheid volledig in te zetten en zich steeds verder te ontwikkelen. Op deze manier werkt elke medewerker van HWW zorg vanuit zijn/haar eigen kracht. Het opleidingsbeleid is er voor alle medewerkers van HWW zorg. Met het aanbieden van opleidingen aan onze medewerkers gaan wij uit van het verder ontwikkelen en versterken van dat wat bij medewerkers aanwezig is. Bij HWW zorg worden medewerkers uitgenodigd zelf de regie te pakken. Dit betekent dat wanneer je een werkdroom hebt, bepaalde ambities wil verwezenlijken of wil doorgroeien, je het heft in eigen handen kunt nemen. Dit doe je door het kenbaar te maken aan je manager. Samen met jouw manager bekijk je vervolgens de mogelijkheden en faciliteiten die HWW zorg te bieden heeft. Naast opleidingen om je te bekwamen in je eigen functie, kun je een opleiding volgen om door te groeien binnen je team. Er zijn zelfs mogelijkheden om binnen HWW zorg naar een ander bedrijfsonderdeel door te stromen.

Contact

Wil jij meer informatie over de opleiding- en doorgroeimogelijkheden bij HWW zorg? Neem dan contact op met:

Laura Bakker
Adviseur Werving en Selectie
t 070 379 51 02
werving@hwwzorg.nl

Medewerkers van HWW zorg kunnen bij hun manager informatie inwinnen over de opleidings- en doorgroeimogelijkheden bij HWW zorg.