Kennismaken met Hannie van Gijzen, Teamleider revalidatie

HomeHannie van Gijzen

Hoe ben je bij HWW zorg gekomen?

In mijn vorige functie als verpleegkundig manager in een revalidatiecentrum, werd het patiënten- en medewerkerscontact steeds minder. Dat vond ik jammer, ik ben een mensenmens. Ik zag een advertentie van HWW zorg en solliciteerde daar vorig jaar op. Per 1 april 2014 kwam ik in dienst. Nog geen moment heb ik er spijt van gehad. Ik vind Vrederust-West een heerlijk huis! Het is open, licht en ik ben er leuk ontvangen. Ik werk heel prettig op de afdeling Lentelaan bij de revalidatie. Daar worden voornamelijk cliënten met een CVA opgenomen.

Wat houdt CVA precies in?

Het staat voor cerebrovasculair accident (CVA). Het is een acute medische aandoening, waarbij er een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen optreedt. In de volksmond wordt een CVA meestal een beroerte of hersenbloeding genoemd.

Hoe ziet de revalidatie-afdeling eruit?

Op afdeling Lentelaan hebben we plaats voor 31 cliënten. Als iemand met een CVA uit het ziekenhuis wordt ontslagen en niet naar huis kan, omdat de cliënt hiertoe nog niet in staat is kan hij/zij daar terecht. Als er plaats over is, komen er revalidanten met een andere aandoening. De CVA-cliënten kunnen uitvalsverschijnselen, afasie, slikproblemen en/of gedragsveranderingen hebben. Afhankelijk van de beperking wordt er een logopedist, psycholoog, fysiotherapeut en/of ergotherapeut ingeschakeld. Het behandelteam stelt in samenspraak met de cliënt en diens partner/contactpersoon een behandelplan op, het zorgleefplan. Het doel is dat de cliënt een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid bereikt en uiteindelijk weer naar huis kan, met wijkzorg of mantelzorg. Gemiddeld verblijft een cliënt hier twee tot drie maanden, met uitschieters naar boven of beneden.

Wat heb je voor taken?

Ik werk twee uur per dag mee in de zorg, omdat het contact met de cliënten belangrijk is en ik zo feeling met de werkvloer houd. De cliënten zo zelfstandig mogelijk laten worden, dat vind ik fijn om te doen. In eerste instantie zijn de Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV’ers) contactpersoon voor de cliënten. Als er speciale zaken spelen, kom ik in beeld. Verder heb ik veel overleg. Werkoverleg met het team en overleg met de locatiemanager of collega-teamleiders. Ook zit ik in de stuurgroep van de stichting Transmurale zorg en in de kerngroep GRZ (geriatrische revalidatie). Er komt geld vrij voor scholing en dat vind ik heel positief. We kunnen zo de geriatrische revalidatiezorg beter op de kaart zetten.

Heb je een boodschap aan je collega’s?

Tover elke dag een glimlach op je gezicht. Het kost niets en iedereen stelt het op prijs.