Voor wie?

HomeOver onsStageVoor wie?

Voor wie?

Convenanten met onderwijsinstellingen

HWW zorg heeft afspraken gemaakt met diverse onderwijsinstellingen in de regio over de verdeling van stageplekken binnen onze organisatie. De stagiairs van deze onderwijsinstellingen benaderen wij actief. Er zijn convenanten gesloten met:

  • ROC Mondriaan
  • MBO Rijnland
  • Haagse Hogeschool
  • Hogeschool Leiden

Welke opleidingen?

HWW zorg biedt stageplaatsen aan voor stagiairs van de volgende opleidingen:

  • Niveau 3 Verzorgende IG en Verzorgende IG/MZ
  • Niveau 4 Verpleegkundige
  • Niveau 5 Verpleegkundige

Criteria voor een stage 
Voor alle stagiairs gelden de volgende criteria:
Er moeten bij HWW zorg voldoende mogelijkheden zijn om het vak te leren in de praktijk. Binnen HWW zorg moet een werkbegeleider aanwezig zijn met minimaal dezelfde of een vergelijkbare opleiding. De stagiairs hebben een door de school goedgekeurd werkplan, een duidelijke stageopdracht of beschreven doelstellingen. Een docent van de betreffende opleiding komt tijdens de stage op stagebezoek bij stages die langer duren dan drie maanden.